Szolgáltatásaink építőipari cégek részére

Tervezési alatérkép készítése:

 • A tervezési munkák előtt érdemes egy részletes alaptérkép összeállítása, készítése.Ez a térkép az ingatlan nyilvántartási tartalmon túlmenően ábrázolja, az egyes szakágazat tervezők igényeinek megfelelően, a tervezési területen lévő tereptárgyakat, építményeket, kerítéseket, utakat, közmű szerelvényeket, növényzetet, azaz 100 százalékban tartalmazza a terepi tartalmat.A tervezési alaptérképre külön kérésre felkerülhet a meglévő közműhálózat is. Nagyobb magasságkülönbségek esetén felületábrázolás is szükséges, ilyenkor szintvonalakat, rétegvonalakat felszerkesztve úgynevezett szintvonalas alaptérkép készül.

Megvalósulási térkép készítés:

 • Egy projekt, vagy fejlesztés lezárását követően elengedhetetlen a dokumentáció készítése, mely alapján az elvégzett munkát át lehet adni a megrendelő/beruházó részére a későbbi minőségellenőrzés céljából, esetlegesen felmerülő vitás kérdések (terv – megvalósult állapot összevetése) rendezésének érdekében. Ilyen dokumentáció egyik típusa lehet a megvalósulási térkép, melynek elkészítési módját nagyban befolyásolja az elvégzett fejlesztés, vagy projekt milyensége.
 • A beruházások utolsó fázisa tehát a megvalósulási térképek elkészítése, amely megvalósult tényleges helyszíni állapot – térképi megjelenítését jelenti. E dokumentáció feladata, a megvalósult és a tervezett állapot közötti eltérések kimutatása továbbá a használatba vételi dokumentáció elengedhetetlen tartozéka.

Szintvonalas helyszínrajz készítés (telek felmérés):

 • Domborzat ábrázolási módszer, a szintvonal minden egyes pontja a tengerszinttől azonos távolságra (magasságra) van.
 • Szintvonalak segítségével a terepviszonyok érzékelhetőségét könnyíthetjük meg.
 • A szintvonalas helyszínrajz elkészítésének célja, a tervezéshez szükséges terepviszonyok pontos ismerete.
 • Földmérési módszerekkel a földmérő meghatározza a terület terepszintjét és a területen található tereptárgyakat (épületek, fák, utak, járdák, kerítések, támfalak, árkok, közművek…).Célszerű az elkészült rajzra rávezetni a földhivatali jogi birtokhatár vonalakat.10%-nál nagyobb lejtésű területről kötelező elkészíttetni a szintvonalas (rétegvonalas) geodéziai felmérést.

Közműtérkép készítés:

 • Megépült közműhálózatok felkutatása, felmérése, felvezetése a digitális közműtérképre
 • Digitális közműtérképek készítése, változásvezetése
 • Szakági térinformatikai rendszerek adatainak számítógépes feltöltése
 • Közmű-szakágak (víz- és szennyvíz, gázellátás, távhőellátás, távközlés, elektromos hálózat, csapadékcsatorna-hálózat, stb.) teljes körű geodéziai felmérése, térképezése
 • Újonnan épülő nyomvonalak geodéziai felügyelete, vízszintes és magassági értelmű kitűzése

 • épületek kitűzése
 • alappont sűrítés
 • vízszintes és magassági kitűzés
 • útépítési munkák során terv-aktualizálás
 • zászlózási táblázatok elkészítése
 • kubatúra számítás
 • szerkesztés ITR-ben és AutoCad-ben
 • teljeskörű művezetés
 • közműkutatás
 • közműtérkép készítés
 • szolgalmi-jog bejegyzési vázrajz elkészítése

AJÁNLATKÉRÉS