Szolgalmi jog bejegyzés

A telki szolgalom legalább két szomszédos földrészlet között létrejövő dologi jog. Ennek alapján az ingatlan tulajdonosa a szomszédos telek egy meghatározott részét használhatja.

A telki szolgalmi jog alapítása a földmérő által készített változási vázrajz alapján történik. Ez tartalmazza többek között a szolgalmi jog tárgyának rajzi ábrázolását, területi kimutatását és a szolgalmi jog típusának pontos megnevezését.

A telki szolgalmi jog leggyakoribb típusai:

  • Átjárási és út szolgalmi jog. –  abban az esetben hozható létre, ha az adott ingatlan közútról közvetlen módon nem közelíthető meg.
  • Vezeték vezetési szolgalmi jog, abban az esetben hozható, ha az ingatlan közmű ellátása közterületről közvetlen módon nem oldható meg, csak más tulajdonban lévő szomszédos telken keresztül. Ez a vezeték lehet víz, szennyvíz, gáz, áram, stb..

A telki szolgalmi jog létrejöhet szerződéssel, elbirtoklással, törvény rendelkezésével vagy bírósági határozat alapján is. A tulajdonos egyoldalú nyilatkozatával a saját javára is alapíthat telki szolgalmi jogot. Földmérő által készített változási vázrajz alapján a földhivatali ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel lép életbe.

AJÁNLATKÉRÉS