Művelési ág változás

Amennyiben a termőföld művelési ága megváltozik, azt be kell jelenteni az illetékes járási hivatalnál, annak átvezetése érdekében. A bejelentés elmulasztása földvédelmi bírságot vonhat maga után.

Művelési ág változásnak minősül:

  • a földrészlet művelési ágát más művelési ágra alakítják,
  • a földrészleten belül alrészletként nyilvántartott művelési ág határvonala megváltozik,
  • a terület beruházási területté válik,
  • a terület végleges más célú hasznosítását megvalósították,
  • a művelés alól kivett területet mező- és/vagy erdőgazdálkodási művelésre alkalmassá tették és ez eléri a legkisebb területi mértéket (400 nm-t)
Ha ezek valamelyike megvalósul, tehát a földrészlet művelési ága megváltozik, akkor ennek ingatlan nyilvántartási átvezetéséhez változási vázrajzot kell elkészíteni. Vázrajzot elkészíteni csak a tényleges változást követően lehet.
Nem kell változási vázrajzot készíteni abban az esetben, ha a változás az egész helyrajzi számot vagy az egész alrészletet érinti, illetve ha a változás területi mértéke nem éri el a 400 négyzetmétert.